Žiji zdravě


Myslíte si, že každý ÄlovÄ›k na svÄ›tÄ› vyznává úplnÄ› stejný životní styl? Pokud si to myslíte, tak to není pravda, protože takhle to vůbec nechodí. VÅ¡ichni víme, že lidé jsou různí a že každý ÄlovÄ›k vyznává opravdu nÄ›co jiného. SamozÅ™ejmÄ›, že je opravdu vždycky nejlepší fakt, když ten životní styl každého ÄlovÄ›ka je opravdu perfektní a hlavnÄ› zdravý. Je jasné, že nikomu nemůžeme mluvit dlouhodobÄ› do jeho životního stylu a nebo do toho, jak on žije a nebo co dÄ›lá. Jenomže zase musíme si dát ruku na srdce, nÄ›kde my ty své dÄ›ti tak trochu nutíme, aby žily jiný životní styl, než tÅ™eba jsme žili my, když jsme byli malé dÄ›ti. Já tohle chápu. Protože já jako malá už se v patnácti letech chodila různÄ› na diskotéky, také jsem kouÅ™ila cigarety a pila alkohol. A tohle vÅ¡echno v patnácti letech! A Å™eknÄ›te mi, co je tohle za životní styl patnáctiletého dítÄ›te? Protože tohle absolutnÄ› není dobré.

Ráda cviÄím.

Takže když mému synovi bylo patnáct let, tak jsem ho držela opravdu hodnÄ› zkrátka. Ani si nechtÄ›jte pÅ™edstavovat a nebo nechtÄ›jte slyÅ¡et ta slova, která mi říkal můj patnáctiletý syn, když jsem ho nechtÄ›la nikam pustit. I když jsem si byla jistá Äást, že syn nekouří a nepije alkohol, protože jeho kamarádi to také nedÄ›lali, tak i tak jsem prostÄ› mÄ›la takový ten vnitÅ™ní strach, že se tÅ™eba například nÄ›co stane a potom za to budu zodpovÄ›dná já.

Život je fajn.

Když jsem tuhle říkala také jeho otci, protože my spolu nežijeme, tak jeho otci to bylo úplnÄ› jedno. Dokonce jeho otec mi Å™ekl, že jsem straÅ¡nÄ› moc pÅ™ecitlivÄ›lá ženská a moc peÄovatelská matka, že to prý moc pÅ™eháním. Ani nevíte, jak jsem byla velice naÅ¡tvaná, protože pÅ™eci mÄ› nikdo nebude mluvit do toho, jak jsem vychovávala svého syna. A jaký žijeme životní styl v naší rodinÄ›. Opravdu hodnÄ› mi to vadilo. Ale i tak nakonec jsem nemohla nic dÄ›lat, protože můj bývalý partner a synův otec otec je opravdu hrozný v tom, jak hledí na synovu výchovu.