Jak často je vhodný velký úkllid


O tom, že chceme mít naÅ¡i domácnost Äistou a voňavou, není sporu. Proto také vÄ›nujeme Äas jejímu úklidu a péÄi o ní. Je vÅ¡ak jasné, že pÅ™i povrchním například otÅ™ení prachu rozhodnÄ› neodstraníme veÅ¡keré neÄistoty. Proto se vÄ›tÅ¡ina lidí shoduje, že je nutné Äas od Äasu provést i takzvaný velký úklid, pÅ™i kterém vÅ¡e vydrbeme skuteÄnÄ› do hloubky.

 

ÄistÄ›ní koberce

 

Ten zahrnuje mimo jiné také například vyndání veÅ¡kerých vÄ›cí ze skříní, jejich probrání a oÄiÅ¡tÄ›ní, stejnÄ› jako umytí vnitÅ™ku onÄ›ch skříní. A je pravdou, že pÅ™itom možná budete pÅ™ekvapeni, co za ztracené poklady se objeví. Zde je vÅ¡ak nutné se zbavit zbyteÄné sentimentality a to, co nepotÅ™ebujete, nebo pro vás nemá skuteÄnÄ› velkou hodnotu (jako například staré fotografie), bez milosti vyházet. To platí zejména o obleÄení – věřte, že i když do nÄ›j znovu zhubnete, stejnÄ› jej již na sebe nevezmete.

 

Dále sem patří také vydrhnutí podlahy, a to důkladné. Namísto vysávání vezmÄ›te na podlahu ÄistiÄ na koberce, na lino pak namísto mopu pořádný kartáÄ. Věřte, že budete až pÅ™ekvapeni nad výsledkem. Ona se totiž zaÅ¡lapaná Å¡pína odstraňuje skuteÄnÄ› velice těžko.

 

výkonný ÄistiÄ koberců

 

Dobrý, můžeme se ale ptát, proÄ podstupovat vÅ¡echnu tu námahu. NestaÄil by klasický úklid? OdpovÄ›Ä zní, že nestaÄil. V tÄ›chto koutech, na dnech skříní a v zapomenutých rozích se totiž hromadí nejen Å¡pína, ale spolu s ní také nejrůznÄ›jší bakterie a další Å¡kodlivé zárodky, které rozhodnÄ› nejsou ideální pro naÅ¡e zdraví. Pokud se k tomu navíc pÅ™idá vlhkost, může dojít až k rozvoji plísní, což rozhodnÄ› není ideální.

 

Je vÅ¡ak otázkou, jak Äasto bychom mÄ›li takto velký úklid provádÄ›t. Není totiž pochyb o tom, že vyžaduje hodnÄ› Äasu, a také že je zbyteÄné provádÄ›t jej například každý týden. VÄ›tÅ¡ina odborníků se shoduje na tom, že v průmÄ›rné domácnosti jej staÄí provést pÅ™ibližnÄ› jednou za tÅ™i mÄ›síce. Tak to není ani moc Äasto, ani příliÅ¡ pozdÄ›.