Kultura a zvyky


Když se řekne kultura, tak co si pod tím představíte? Protože kultura má docela tak více významů. Kultura může být, že máte rádi kino nebo divadlo a nebo kultura také znamená to, že každý národ má své zvyky a také jinou kulturu. Proto jsem si řekla, že by bylo opravdu nejlepší, kdyby lidé věděli, co vůbec pod kulturou mají hledat, nebo co to kultura vůbec je. Mě samozřejmě kultura hodně zajímá. Já si myslím, že když lidé se budou o kulturu také více zajímat, tak udělají samozřejmě dobře, protože opravdu je hodně způsobů, jak lidé mohou o kultuře něco vědět.

Kultura není nikde stejná.

Já si myslím, že když lidé budou také peÄovat o to, aby byli kulturnÄ› vzdÄ›laní, tak je to jenom dobÅ™e, protože si myslím a zastávám takový názor, že když lidé jsou takoví vzdÄ›lanÄ›jší a také ví, co je to kultura, tak samozÅ™ejmÄ› potom budou mít vÄ›tší rozhled a tak podobnÄ›. MÄ› také baví to, když mohu se dívat na různé filmy. Které tÅ™eba jeÅ¡tÄ› vůbec nebyly v televizi. A jdu se na nÄ› v klidu podívat do kina. Také mÄ› baví různé divadelní pÅ™ednášky. Byla jsem také na divadelní pÅ™ednášce.

Kultura je hodně různorodá.

Nebyl to sice žádný film a nebo nÄ›co podobného, ale byla to taková odborná ukázka, jak tÅ™eba lidé mohou také nÄ›koho uÄit. Jednalo se o astronomii, což mÄ› velice zajímá. Pokud i vy máte zájem o různé technologie a nebo o kulturu, tak samozÅ™ejmÄ› neudÄ›láte chybu, když to vyzkoušíte, uvidíte sami, že je to docela prima a že vás to urÄitÄ› bude bavit. Já sama ze zaÄátku jsem si také myslela, že mě to vůbec bavit nebude, ale nakonec jsem uznala, že je to docela zajímavé a že by si tohle zasloužilo také nÄ›co, aby se o toho ÄlovÄ›k zajímal. VždyÅ¥ pÅ™ece se můžete kdykoliv toho vzdát a nemusíte tohle studovat dále. Nemusíte chodit na kulturu opravdu pravidelnÄ› nebo každý den a nebo každý mÄ›síc. Záleží jenom na vás co vás bude bavit a nebo jak se o tom budete snažit.